Firma Finanse Sokół powstała z wieloletniej pasji do motoryzacji w oparciu o wieloletnie doświadczenie w sieci dealerskiej samochodów marek premium. Głównym naszym założeniem jest zadowolenie klienta ze wszystkich oferowanych przez nas produktów. Doskonale znamy ich potrzeby i naszym celem jest opieka oraz pomoc na każdym etapie procesu sprzedaży jak i posprzedaży. Naszymi partnerami są renomowane firmy, które istnieją na rynku od wielu lat i cieszą się zaufaniem klientów.

Doradztwo i pośred­nictwo

profe­sjo­nalną pomoc przy zakupie i wyborze samo­chodu lub moto­cykla dowolnej marki zarówno nowego jak i używa­nego, pośred­nictwo w reje­stracji pojazdów, a także pomoc we wszel­kich formal­no­ściach w wydziale komu­ni­kacji (np. zagu­bienie karty pojazdu etc.)

Odkup oraz usługi

możli­wość odkupu dotych­cza­so­wego samo­chodu lub moto­cykla oraz usługi zwią­zane z dbaniem o wygląd zewnętrzny i wewnętrzny pojazdu (np. przy­ciem­nianie szyb, powłoki ochronne etc.)

Produkty finan­sowe

leasing (opera­cyjny, finan­sowy, zwrotny), kredyt (samo­cho­dowy, gotów­kowy, hipo­teczny), pełną gamę ubez­pie­czeń: komu­ni­ka­cyjne, mająt­kowe, na życie, od następstw nieszczę­śli­wych wypadków i zacho­rowań

Partnerzy:

Szybka wiadomość:

Copyright 2016 | All rights reserved  Projekt i wykonanie: Mikołaj Stępczak